VI edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współpracy gospodarczej Polski i Chin

Kreowanie przyszłych liderów i ekspertów współpracy biznesowej między Polską a Chinami – to nieustannie główny cel przyświecający Polsko Chińskiej Radzie Biznesu, która pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce po raz szósty organizuje konkurs prac dyplomowych z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin. Prace można zgłaszać do 30 listopada 2021 roku. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 

W Kapitule Konkursu zasiadają Jacek Bartkiewicz – Przewodniczący Rady SGH, dr Zbigniew Niesiobędzki – Prezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu, prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku oraz prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Dyrektor Instytutu Bankowości SGH.

Do udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową zaproszeni są studenci i absolwenci uczelni wyższych, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie lub podyplomowe) w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Praca powinna dotyczyć:

-zagadnień makroekonomicznych, w tym m.in.: polityka fiskalna i monetarna, polityka banku centralnego Chińskiej Republiki Ludowej oraz banków komercyjnych,

-polityki gospodarczej i społecznej władz centralnych i lokalnych ChRL, w tym. m.in.: programy i realizacje inwestycji centralnych,

-funkcjonowania biznesu w Chińskiej Republice Ludowej, w tym m.in.; form prawnych działalności gospodarczej, działalność regulatorów, działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych, polityka podatkowa, analizy poszczególnych rynków oraz wykorzystywane instrumenty marketingowe, inwestycje bezpośrednie,

-priorytetów polskiej polityki zagranicznej i ich realizacji w wybranych dziedzinach w Chińskiej Republice Ludowej,

-współpracy biznesowej instytucji i przedsiębiorców Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,

-finansowych aspektów handlu Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,

-prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,

-polityki Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych we współpracy z Chińską Republiką Ludową,

-polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych w Chinach,

-importu i eksportu produktów do Chin,

-współpracy w sektorze edukacji pomiędzy instytucjami i jednostkami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,

-współpracy kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową lub regionem Chin,

-promocji Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, w tym polskiej kultury i nauki,

-współpracy Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie stosunków gospodarczych z Chinami. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2021 r.

Patronat honorowy nad Konkursem objęły Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 Portal chinytech.pl objął patronat medialny nad Konkursem.

Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://pchrb.pl/konkurs-pd 

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres jego organizatora: konkurs@pchrb.pl