Początek budowy nowego statku Chipolbroku – największego dotychczas

W stoczni Chengxi Shipyard Co., Ltd. w Jiangyin, tradycyjnym paleniem blach zainaugurowano budowę statku zamówionego przez Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe – Chipolbrok.

Podczas uroczystości Maciej Łępicki, dyrektor zarządzający Chipolbrok i Lu Ziyou, prezes stoczni Chengxi, wygłosili mowy, w których wyrazili swoje wzajemne uznanie oraz ocenili projekt jako bardzo ważny dla stoczni i Chipolbroku. Wśród gości na uroczystości obecni byli przedstawiciele CP, stoczni, PRS, DNV (statek budowany jest pod nadzorem PRS w systemie „dual class” – podwójnej klady PRS i DNV), firmy leasingowej i biura projektowego.

Najwyraźniej fizyczną budowę rozpoczęto pierwszym cięciem blach od nominalnie trzeciej jednostki z serii – o stoczniowym numerze budowy CX0698 (nr IMO 9931563). Pozostałe noszą symbole budowy: CX0696 (nr IMO 9930909), CX0697 (nr IMO 9931551) i CX0699 (nr IMO 9930911).

Są to ciężarowce konwencjonalne, inaczej – statki wielozadaniowe przystosowane do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych (heavy-lift multi-purpose vessel, HL MPP). Każda jednostka z tej serii charakteryzuje się nośnością 62 000 ton i otrzymać ma klasę PRS *KM DRY CARGO SHIP ACC (942) HC/E CG IWS AUT ECO REC ECO BWM).

Armator zamówił łącznie cztery takie statki wielozadaniowe, zdolne do przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych, a także kontenerów.

Według bazy danych światowej floty i zamówień stoczniowych IHS Markit – terminy przekazania poszczególnych statków przedstawiają się następująco: CX0696 – grudzień 2021; CX0697 – marzec 2022, CX0698 – sierpień 2022 i CX0699 – listopad 2022, jednak przynajmniej część z nich może być zrewidowana. PRS podaje termin przekazania jednostek budowanych pod nadzorem tej instytucji klasyfikacyjnych, jako „przewidziany na koniec 2022 roku”.

Nadzór ze strony PRS prowadzony jest przez Centralę w Gdańsku w zakresie rozpatrywania i zatwierdzania dokumentacji klasyfikacyjnej oraz przez zespół inspektorów z placówki PRS w Szanghaju w zakresie nadzoru nad budową jednostek oraz nadzoru nad produkcją wykonanych w Chinach materiałów i wyposażenia.

Dla stoczni Chengxi to pierwsze zamówienie na wielozadaniowe statki przeznaczone do przewozu specjalnych, ciężkich i wielkogabarytowych ładunków. Budowała ona dotąd głównie masowce. Siłownia każdego z nowych statków przystosowana będzie do spełniania wymogów poziomu III (Tier III) oczyszczania spalin dzięki zastosowaniu wysokociśnieniowego systemu katalizatorów (HPSCR). Należy podkreślić, że nowe statki będą się zasadniczo różniły od eksploatowanych ostatnio przez Chipolbrok. Będą bardziej podobne do masowców szeroko-lukowych / masowców-pakietowców / open-hatch vessels.

Będą miały krótkie ładownie, przez co obiekty naprawdę wielkogabarytowe będą mogły być przewożone tylko na pokładzie. Znacznie mniejsze będą na nowych statkach możliwości załadunku obiektów bardzo ciężkich. Dostępne żurawie pokładowe będą mogły podnosić (w tandemie, o ile w ogóle będzie to możliwe) ładunki o masie co najwyżej 300 t. Każdy ze statków ma być wyposażony w dwa żurawie pokładowe o unosie po 80 ton i dwa – 150-tonowe.

Tymczasem na dużej części dotychczas eksploatowanej floty Chipolbroku dostępne są żurawie o unosie pozwalającym przenosić (przy pracy w tandemie) obiekty o masie do 700 lub 640 ton.
Wygląda na to, że nowe statki chińsko-polskiego armatora nastawione są bardziej na ładunki break-bulk (półmasowe), a nawet masowe, a nieco mniejszym stopniu, niż istniejąca flota, na ładunki inwestycyjne, ciężkie i wielkogabarytowe.

Statki o nośności 62 000 t będą największymi we flocie Chipolbroku i w historii tego przedsiębiorstwa żeglugowego.

Z chwilą przekazania do eksploatacji staną się także trzecim pod względem wielkości typoszeregiem statków wśród polskich armatorów. Wyprzedzać je będą jedynie masowce klasy panamax / kamsarmax budowy chińskiej i japońskiej należące do Polskiej Żeglugi Morskiej (ok. 80-82 tys. ton nośności).

Więcej o spodziewanej postaci konstrukcyjnej nowych statków Chipolbroku – w naszym materiale z kwietnia zeszłego roku:

Koszt jednego statku z nowej serii szacowany jest przez nieoficjalne źródła i obserwatorów rynku na ok. 30 mln USD. Według niektórych źródeł seria czterech nowych statków została zamówiona w maju ubiegłego roku. Z kolei IHS Markit podaje – jako formalną datę zakontraktowania jednostki, na którą właśnie cięto pierwsze blachy – luty 2021 roku (co może oznaczać, że w lutym nastąpiło uprawomocnienie wcześniej podpisanego kontraktu).

Chipolbrok, z siedzibą główną w Szanghaju, został założony przez rządy PRL i ChRL w 1951 roku i rozpoczął działalność eksploatując cztery statki. Ostatni raz spółka joint-venture zamówiła nowe statki osiem lat temu, kiedy to zleciła stoczni Yangzijiang Shipbuilding budowę czterech statków o nośności po 37 000 t.

Statki dla Chipolbrok ze stoczni Chengxi – charakterystyka podstawowa:
państwo bandery – Liberia
armator (właściciel), operator, armator zarządzający – Chinese-Polish Joint Stock (Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe) – Chipolbrok, Chiny (z oddziałem w Polsce)
stocznia – Chengxi Shipyard Co Ltd, Jiangyin JS Yard
długość całkowita – 199,90 m
długość między pionami – 196,50 m
szerokość konstrukcyjna – 32,26 m
zanurzenie – 13,50 m
wysokość boczna – 19,30 m
nośność – 62 000 t
wyporność – 75 241 t
masa statku pustego – 13 241 t
pojemność ładunkowa (ziarno) – 74 820 m³
łączna pojemność zbiorników paliwowych – 2168,00 m³
tonaż pojemnościowy brutto – 40 300
tonaż pojemnościowy netto – 19 500
skompensowana pojemność brutto (CGT) – 23 920
napęd główny – jednośrubowy, śruba o stałym skoku
moc napędu głównego – MCR 8000 kW (10 877 KM)
silnik napędu głównego – 1 × MAN-B&W 6G50ME-C9-HPSCR, 2-suwowy, rzędowy, 6-cylindrowy; 500 × 2500 mm (średnica cylindra × skok tłoka); MCR 8000 kW (10 877 KM); produkcja – Hudong Heavy Machinery Co Ltd, Chiny
silniki pomocnicze (silniki zespołów prądotwórczych) – 3 × MAN 6L23/30H, 4-suwowe, 6-cylindrowe; 225 × 300 mm (średnica cylindra × skok tłoka); MCR 852 kW
prądnice (w zespołach prądotwórczych) – 3 × 820 kW, a.c.
żurawie pokładowe – 2 × 80 ton DOR + 2 × 150 ton DOR
liczba ładowni – 9
klasyfikacja – PRS, DNV
notacja klasy (PRS) – *KM DRY CARGO SHIP ACC (942) HC/E CG IWS AUT ECO REC ECO BWM).

Źródło: PortalMorski.pl

©ChinyTech.pl