Strategia silnej marki – walka o nowy i lepszy wizerunek chińskich produktów

Po zapoczątkowaniu polityki otwartych drzwi gospodarka chińska rozwijała się w zatrważająco szybkim tempie. Dzisiaj Chińska Republika Ludowa jest największym eksporterem produktów przetworzonych i półprzetworzonych oraz drugą największą gospodarką na świecie. Jednakże Państwo Środka musiało początkowo zmierzyć się z wyzwaniami na drodze do rozwoju technologicznego oraz zagrożeniem w postaci światowego kryzysu gospodarczego. Wynikiem tych zmagań jest utrata znacznej części źródeł energetycznych, znaczne zanieczyszczenie środowiska oraz nieprzemyślana strategia rozwoju gospodarczego, która doprowadziła do spadku produkcji.

Począwszy od 1978 roku, Chiny stopniowo zaczęły zauważać znaczenie nowych technologii i innowacyjności dla stałego rozwoju gospodarczego. W związku z tym pod kierunkiem strategii Deng Xiaopinga tj. „nauki i technologii jako pierwszej siły produkcyjnej”, Chiny zaprezentowały wówczas podstawową politykę, zgodnie z którą „struktura gospodarki zależy od nauki i technologii, a prace naukowo-techniczne powinny być ukierunkowane na tę strukturę”. Następnie w  XXI wieku Państwo Środka podjęło kolejne ważne decyzje dotyczące „wzmocnienia innowacyjności technologicznej oraz realizacji industrializacji”, a także zaproponowały zbudowanie państwowego systemu innowacji. W tym celu w 2006 roku rząd chiński stworzył strategię skupiającą się na budowaniu niezależnej innowacji oraz państwa innowacyjnego, która wskazywała kierunek dalszego rozwoju gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej. 25. plan państwowego rozwoju gospodarczego również wyraźnie kładł nacisk na postęp naukowy i technologiczny, a także innowacje jako ważny środek służący przyśpieszeniu transformacji i wzrostu gospodarczego. Poprzez to można zauważyć, że Chiny przeszły od masowej produkcji na nowe technologie i naukę. W ostatnim dziesięcioleciu chińskie inwestycje w badaniach naukowych rosły, a możliwości innowacji naukowych i technologicznych poprawiały się, co skutecznie promowało rozwój innowacyjnej gospodarki. Dodatkowo warto zauważyć, że w celu rozwijania najnowszych technologii oraz zachowania innowacyjności gospodarki Chiny od wielu lat wprowadzają nowe strategie, które skupiają się na wybranych sektorach gospodarczych takich jak: produkcja (strategia Made in China 2025), kapitał ludzki (Strategia Talentów; chin. 人才强国)a także strategia silnej konkurencyjności (ch. 竞争强国).

Miesiąc temu, 8 grudnia, odbyło się 6. Forum Chińskiej Marki (China Brand Forum). Jedna z prezentowanych marek nowych produktów wyposażenia domowego, tj. Hengjie Sanitary Ware Group Co. Ltd. (w skrócie Hengjie Group), została wybrana jako główna siła w realizacji planu „silnej marki” oraz strategii „innowacyjnej marki Chin 2020” w sektorze produktów codziennego użytku. Ding Wei, dyrektor generalny grupy Hengjie, wygłosił przemówienie, podczas którego przedstawił strategię budowania i rozwijania chińskich marek oraz zarysował perspektywy na przyszłość. Dodatkowo Ding Wei w swojej przemowie skupił się na przemyśle meblowym, zauważając, że jest to klucz do polepszenia warunków życia obywateli Chin. Zaznaczył wówczas, że siłą napędową kraju są chińskie rodziny i w związku z tym rozwój warunków życia rodzin w Chinach jest kluczem do ogólnego rozwoju gospodarczego państwa. Ding Wei wspomina również, że ważnym aspektem jest rozwijanie jakości i funkcjonalności produktów. Dzięki produktom dobrej jakości i takich, które zaspokajają potrzeby i oczekiwania konsumentów, zwłaszcza chińskich rodzin, będzie możliwe budowanie silnej marki chińskich produktów, a także zachowanie ich innowacyjności.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Państwo Środka od początku wprowadzenia polityki otwartych drzwi nieustannie rozwija swoją gospodarkę, wprowadzając coraz to nowsze strategie, które obecnie skupione są na najnowszych technologiach, nauce i innowacyjności. Chiny zdają sobie sprawę z popełnionych wcześniej błędów i starają się je naprawić przez opracowywanie nowego planu. Obecnie Państwo Środka stara się zerwać z wizerunkiem chińskich produktów jako towarów tanich i słabej jakości i w związku z tym opracowuje nową strategię oraz działania w kierunku budowania lepszego wizerunku chińskich marek.

Tekst: Klaudia Klimek, Lotus League

Artykuł powstał w ramach współpracy ChinyTech.pl z Fundacją Lotus League – inicjatywą powołaną przez absolwentów czołowych uczelni europejskich oraz azjatyckich, której celem jest stworzenie dogodnej przestrzeni do efektywnego współdziałania na płaszczyźnie akademickiej i biznesowej obu regionów.
Więcej na: www.lotus-league.com

Źródła:

  1. Bei Ping, Guo Yongji, Zhongguo-Hanguo Chuangxinxing Jingji De Fazhan Yu Hezuo, “Wenhua Chanye Yanjiu” (8), China Academic Journal Electronic Publishing House (dostęp: 04.01.2021)
  2. Zheng Xiao Yu, Hengjie Cheng “Pinpai Qiangguo Jihua” Jiaju Xinguohuo Weiyi Daibiao, “Renmin Ribao”, 2020-12-09 (dostęp: 04.01.2021)