Centrum Badawczego nad Grupą Wyszehradzką (V4) w Szanghaju

W Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych (Shanghai Academy of Social Sciences – SASS) odbyło się 18 stycznia 2021 r. oficjalne otwarcie Centrum Badawczego nad Grupą Wyszehradzką połączone z seminarium naukowym pt. „Perspektywy Współpracy Chin z Grupą Wyszehradzką”. Otwarcie Centrum stało się możliwe dzięki wieloletniej współpracy Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych z Konsulatem Generalnym RP w Szanghaju oraz z pozostałymi trzema urzędami konsularnymi V4 mającymi swoje siedziby w stolicy finansowej Chin.

Warto odnotować, iż SASS, który znajduje się w grupie 20 najlepszych „think tanków” w Chinach, jest również drugą, co do wielkości instytucją naukową i centrum badawczym specjalizującym się w dziedzinie nauk społecznych. Szanghajska Akademia Nauk Społecznych, która szczyci się ugruntowaną renomą w prowadzeniu badań nad Europą Środkową i Wschodnią, będzie od tego momentu skupiać znacznie więcej uwagi na grupie V4.

W swoim dorobku SASS posiada m.in. serię monografii badawczych pt. „Studium nad Pasem i Szlakiem” poświęconych Polsce, Węgrom i Czechom. Powszechnie uważa się, że Centrum Badawcze nad Grupą Wyszehradzką stanie się w najbliższej przyszłości główną instytucją o charakterze badawczym w ChRL, która będzie się skupiać na poszerzaniu wymiany naukowej i prowadzeniu aktywnej współpracy z podobnymi instytucjami badawczymi w państwach V4. 

©ChinyTech.pl