Hermes na rowerze

Hellobike, chińska firma zajmująca się dostarczaniem rozwiązań bike-sharingu, zaprezentowała w ramach autorskiego systemu Hermes trzy technologie oparte na sztucznej inteligencji w zakresie współdzielonej mobilności, organicznej integracji rowerów z ekosystemem transportu miejskiego, a także rozwoju automatycznego systemu bezpieczeństwa ruchu. Rowerami dostarczanymi od Hellobike możemy jeździć już w ponad 360 chińskich miastach, a obecnie firma pracuje nad rozwojem rozwiązań, które mają umożliwić miastom tworzenie wygodnych, zintegrowanych i bardziej ekologicznych ekosystemów zielonego transportu publicznego.

Hellobike zaprezentował technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję, zbiory Big Data, infrastrukturę chmurową i IoT, które mają na celu jeszcze większą integrację rowerów współdzielonych z ekosystemem miejskiego transportu publicznego. Hellobike promuje swoje rozwiązanie jako technologię rozpoczynającą erę 3.0 chińskich rowerów publicznych. Hellobike, dzięki współpracy z poszczególnymi miastami, podejmuje próby wdrożenia własnego mechanizmu, który pomoże chińskim miastom uprościć wyzwania operacyjne i logistyczne, inteligentnie zarządzać stacjami parkowania rowerów oraz usprawnić wdrażanie i dystrybucję publicznych rowerów.

System bezpieczeństwa drogowego Hermes firmy Hellobike integruje algorytmy sztucznej inteligencji, aby zapewnić użytkownikom lepsze i bezpieczniejsze korzystanie z zielonego transportu publicznego. System Hermes automatycznie przeprowadza testy bezpieczeństwa, dotyczące zarówno zachowania użytkownika, jak i roweru na początku, podczas i na końcu jazdy. Jeśli system wykryje problemy techniczne, niebezpieczną operację lub naruszenie przepisów drogowych przez użytkownika, Hellobike wyśle ​​ostrzeżenie o ryzyku do użytkownika przez wbudowany w rowerze głośnik.

@ChinyTech 2020