Patronat ChinyTech.pl: konkurs na pracę dyplomową z zakresu współpracy gospodarczej Polski i Chin

Trwa nabór zgłoszeń do V edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współpracy gospodarczej Polski i Chin. Kreowanie przyszłych liderów i ekspertów współpracy biznesowej między Polską i Chinami – to główny cel przyświecający Polsko Chińskiej Radzie Biznesu, która pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce organizuje konkurs z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski i Chin. Prace dyplomowe można zgłaszać do 30 listopada 2020 roku. Na laureatów czekają staże i stypendia w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.

W Kapitule Konkursu zasiadają Jacek Bartkiewicz – Przewodniczący Rady SGH, dr Zbigniew Niesiobędzki – Prezes PChRB, prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Wydział Zarządzania UG oraz prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – Dyrektor Instytutu Bankowości SGH.

Do udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową zaproszeni są studenci
i absolwenci uczelni wyższych, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie lub podyplomowe) w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Praca powinna dotyczyć:

 • zagadnień makroekonomicznych, w tym m.in.: polityka fiskalna i monetarna, polityka banku centralnego Chińskiej Republiki Ludowej oraz banków komercyjnych,
 • polityki gospodarczej i społecznej władz centralnych i lokalnych ChRL, w tym. m.in.: programy i realizacje inwestycji centralnych,
 • funkcjonowania biznesu w Chińskiej Republice Ludowej, w tym m.in.; form prawnych działalności gospodarczej, działalność regulatorów, działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych, polityka podatkowa, analizy poszczególnych rynków oraz wykorzystywane instrumenty marketingowe, inwestycje bezpośrednie,
 • priorytetów polskiej polityki zagranicznej i ich realizacji w wybranych dziedzinach
  w Chińskiej Republice Ludowej,
 • współpracy biznesowej instytucji i przedsiębiorców Rzeczypospolitej Polskiej
  i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • finansowych aspektów handlu Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • polityki Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych
  i regionalnych we współpracy z Chińską Republiką Ludową,
 • polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych w Chinach,
 • importu i eksportu produktów do Chin,
 • współpracy w sektorze edukacji pomiędzy instytucjami i jednostkami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • współpracy kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową lub regionem Chin,
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, w tym polskiej kultury i nauki,
 • współpracy Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie stosunków gospodarczych
  z Chinami. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020 r.

Patronat honorowy nad Konkursem objęły Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat medialny nad Konkursem sprawują portale www.ChinyTech.pl oraz www.Chinytolubie.pl.

Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: LINK

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres Organizatora Konkursu: EMAIL

©ChinyTech.pl