Kongres dla Współpracy Polsko-Azjatyckiej – relacja

16 października br. odbyła się druga edycja Kongresu dla Współpracy Polsko-Azjatyckiej, która zorganizowana została przez Fundację Lotus League oraz Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej. 

Celem wydarzenia było promowanie współpracy polsko-azjatyckiej w obszarze wymiany akademickiej i biznesowej. Trzy panele tematyczne dotyczyły kolejno nowych technologii w Azji Południowo-Wschodniej, przedsiębiorczości oraz rozpoczęcia kariery we wspomnianym regionie. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną Kongres odbył się w formie online. Wydarzenie spotkało się z szerokim zainteresowaniem – transmisję wyświetliło kilka tysięcy osób.

Inauguracyjne przemówienia wygłosili prof. dr hab. Piotr Taracha – dziekan Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego – oraz prof. Douglas Abrams z National University of Singapore’s Business School. Profesorowie zwrócili uwagę na potrzebę wzmacniania relacji polsko-azjatyckich oraz zalety płynące z wymiany doświadczeń podczas wydarzeń takich jak Kongres. 

Pierwszy panel tematyczny – Technology development in emerging Asian economies – dotyczył zaawansowania technologicznego krajów Azji Południowo-Wschodniej. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata biznesu – zarówno z Polski, jak i z zagranicy: Csaba Budnik, Bart Marciniak, Slava Mirowski oraz Calvin Wee. Za moderowanie panelu odpowiadał dr Łukasz Fyderek. 

Drugi panel – Chances and opportunities for entrepreneurs on Asian countries markets – poświęcony był przedsiębiorczości w krajach SEA. Paneliści – Kristina Anguelova, Dennis Kibirev, Mariusz Wojnowski i Paweł Kuźnicki – dyskutowali na temat prognoz rozwoju inwestycji w regionie, możliwości wejścia na rynek, a także wpływu COVID-19 na gospodarki Azji. Moderatorem panelu był Marcin Antosiewicz.

Ostatni panel tematyczny – How to start your professional career in Asia – skierowany był przede wszystkim do studentów. Jego celem było przybliżenie możliwości rozwoju – naukowego oraz biznesowego – w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Zaproszeni goście – Tamas Szeker, Mikki Kobvel, Krzysztof Tokarz i Mariusz Gawroński – podzielili się osobistymi doświadczeniami związanymi ze  swoim życiem zawodowym, a także udzielili cennych wskazówek dotyczących rynku pracy w krajach regionu SEA. Panel moderowała Katarzyna Kacperczyk. 

Pomiędzy panelami organizatorzy przeprowadzili gry Kahoot, podczas których uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Azji Południowo-Wschodniej. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. 

Kongres dla Współpracy Polsko-Azjatyckiej został objęty honorowymi patronatami przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotra Wachowiaka, Dziekana Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. Piotra Tarachę oraz Ambasadora RP w Tajlandii Waldemara Dubaniowskiego. 

Partnerzy medialni: Puls Azji, ChinyTech, NMS Magiel, Dla Studenta, Chiński Raport, Chiny to Lubię, The Young SEAkers, Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja, ESN SGH, SKN Spraw Zagranicznych SGH, Klub Inwestora SGH. 

Nagrania z Kongresu dostępne są na stronie Fundacji Lotus League na Facebooku – https://www.facebook.com/LotusLeagueNGO. 

***

Fundacja Lotus League została założona w 2018 roku przez studentów z czołowych polskich oraz azjatyckich uczelni wyższych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, National University of Singapore, Tsinghua University i Fudan University. Celem Fundacji jest stworzenie dogodnej przestrzeni do efektywnego współdziałania na płaszczyźnie akademickiej i biznesowej Polski i Azji Południowo-Wschodniej.

Więcej na www.lotus-league.com