Sztuczna Inteligencja walczy ze ściągami!

Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało już niewiele czasu. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przygotowują się do tego dnia wciąż w stanie delikatnej niepewności, bo wszystko może się bardzo szybko zmienić i zasady na jakich będzie funkcjonowała szkoła, mogą szybko ulec zmianie. Jednak jak pokazuje przykład chiński, do rozpoczęcia roku przygotowywana jest również…Sztuczna Inteligencja, która niedawno została wykorzystana do wykrywania podejrzanych zachowań podczas egzaminów w prowincji Liaoning w północno-wschodnich Chinach. Tak więc uczniowie – miejcie się na baczności! Pierwszy raz tego typu działania przy użyciu SI przeprowadzono w czasie trwania ogólnochińskich egzaminów gaokao, czyli chińskiej matury i wybranych sprawdzianach, a już niebawem wedle podanych informacji ma być używana w zwykłych testach i sprawdzianach. 

Dzięki algorytmom SI można szybko przeanalizować wszystkie nagrania wideo na żywo z sal w których prowadzone są sprawdziany i wykryć podejrzenia naruszenia zasad przez piszących je uczniów. Ocenie poddawano zachowanie uczniów, które mogło wskazywać na korzystanie przez nich z niedozwolonych pomocy naukowych, czyli po prostu ściąg. Po wykryciu nieprawidłowości przez SI, informacja trafia już do  osób odpowiedzialnych za koordynację przeprowadzenie sprawdzianów/egzaminów (najczęściej jest to po prostu nauczyciel) i to one mają za zadanie ostatecznie zweryfikować podejrzane naruszenia wykryte przez system SI. Stosowana technologia ma na celu poprawę wydajności podczas pandemii COVID-19, ponieważ często jest tak, że nauczyciel nie jest w stanie wychwycić wszystkich ściągających podczas egzaminów. 

W tym roku do gaokao podchodziło prawie 11 milionów chińskich uczniów, co jest najwyższą liczbą od czasu wznowienia egzaminu w kraju w 1977 roku. Po pierwszym użyciu SI podczas egzaminów, planowane już jest w przyszłości wykorzystywanie jej w innych krajowych egzaminach i testach także w Chinach. 

@2020 ChinyTech.pl