UW w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych 2020

Astronomia i fizyka oraz matematyka prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim zajęły wysokie pozycje w tegorocznym szanghajskim rankingu dziedzin naukowych, plasując się na miejscach – odpowiednio – 51-75 i 76-100 na 500 notowanych jednostek. Zostały ocenione też najwyżej spośród ujętych w wykazie polskich instytucji reprezentujących te dyscypliny. W Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 uwzględnionych zostało również dziesięć innych dyscyplin reprezentowanych przez UW.

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) publikowany jest od 2009 roku. W najnowszym zestawieniu znalazło się 12 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Najwyższe miejsce – 51-75 (wśród 500 notowanych jednostek) – uczelnia zajęła w kategorii „Physics”, utrzymując wynik z zeszłorocznego rankingu.

Biorąc pod uwagę metodologię tworzenia tego zestawienia, sukces UW w powyższej dziedzinie jest zasługą badaczy z Wydziału Fizyki, w tym naukowców z Obserwatorium Astronomicznego. W kategorii „Physics” twórcy zestawienia uwzględniali osiągnięcia w zakresie m.in. akustyki, optyki, fizyki stosowanej czy astronomii i astrofizyki.

Wysoką pozycję w rankingu GRAS 2020 zajęła też matematyka prowadzona na UW (76-100 na 500 notowanych uczelni). W wykazie ujęto również dziesięć innych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez UW. Są wśród nich: 

  • administracja publiczna (151-200);
  • ekologia (201-300);
  • prawo (201-300)
  • nauki o atmosferze (301-400);
  • nauki polityczne (301-400);
  • psychologia (301-400);
  • biotechnologia (401-500);
  • chemia (401-500);
  • ekonomia (401-500);
  • materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa (401-500).

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects to międzynarodowe zestawienie uczelni ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich nauki przyrodnicze, społeczne oraz medyczne, inżynieria, jak również nauki o życiu.

Czytaj więcej:

MBA w Chinach?

Najlepsze uczelnie na świecie. Ranking uniwersytetów

Trochę o rankingach w Azji

Studia w Singapurze – dlaczego warto

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics i Politechnika Warszawska

W tym roku najwięcej czołowych pozycji zajęły uniwersytety amerykańskie, m.in. Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) czy Yale University.

Podczas tworzenia rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników. Wpływ na pozycję danej uczelni ma liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali istotną nagrodę w określonej dziedzinie.

Pełna lista rankingowa GRAS dostępna jest pod LINKIEM.

Źródło: UW

©ChinyTech.pl