Polski inżynier stworzył gaśnicę akustyczną

Innowacyjna gaśnica stłumi pożar falami dźwiękowymi. To co kilka lat temu mogło się wydawać naukową fantastyką dziś ma potwierdzenie w twardych faktach. Na Politechnice Świętokrzyskiej powstała akustyczna gaśnica. Jej autorem jest dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski.

Naukowiec zainspirowany próbami przeprowadzonymi na świecie, postanowił opracować urządzenie, które wśród wielu zalet ma też te najważniejszą: nie jest tak niszczycielskie, jak w przypadku tradycyjnie stosowanej wody czy pian gaśniczych.

Do atutów technologii należą m.in. niższe koszty eksploatacji i gaszenia pożarów. Urządzenie gasi płomień z odległości blisko dwóch metrów. Można je obsługiwać zdalnie, co oznacza, że człowiek nie musi znajdować się blisko źródła ognia. Co ciekawe, nie każdy typ dźwięku nadaje się do gaszenia. Z eksperymentów dr Wilka-Jakubowskiego wynika, że najlepsze do tego są basy – fale o częstotliwości zbliżonej do dolnej granicy tego, co jest w stanie usłyszeć człowiek.

Działanie gaśnicy polega na wykorzystaniu fali akustycznej, które zwiększa ruch powietrza na krawędzi płomieni. Tym samym zmniejsza się obszar, na którym następuje proces spalania, cząsteczki tlenu pod wpływem fali dźwiękowej zagęszczają się i rozrzedzają. W wyniku tego falującego ruchu odchylone płomienie rozrywają się na części i przestają na siebie oddziaływać, gdyż tlenu jest coraz mniej w miejscu, w którym zachodzi proces spalania. W efekcie, po zaledwie kilkunastu sekundach od uruchomienia urządzenia ogień udaje się ugasić.

Wynalazca prowadzi prace wspólnie z Pawłem Stawczykiem i naukowcami z Technicznego Uniwersytetu w Bułgarii. Prototypy były już testowane na otwartej przestrzeni do gaszenia cieczy i gazu, a próby zakończyły się sukcesem.

Pamiętajmy jednak, że jest to dopiero kolejny model urządzenia, które na tym etapie trudno wprowadzić na skalę przemysłową (sprzedaż komercyjna). Na chwilę obecną są inne, bardziej efektywniejsze metody gaszenia: woda ze specjalnymi dodatkami detergentowymi (odcięcie powietrza potrzymującego palenie się). itp. Mimo tego, trzymamy mocno kciuki!

Źródło: Politechnika Świętokrzyska

@ChnyTech.pl