Wsparcie Chin dla zagranicznych inwestorów w okresie epidemii COVID-19 – Część II: regulacje w Pekinie

Od końca grudnia 2019r. COVID-19 ma niesamowicie duży wpływ na regularną działalność przedsiębiorstw już nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, rząd Chin wdrożył szereg regulacji prawnych, mających na celu wsparcie przedsiębiorców na terenie ChRL. Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią naszego zestawienia, tym razem opisujemy wsparcie jakie władze Pekinu oferują zagranicznym inwestorom operującym w stolicy Chin.

W najbliższych dniach przedstawimy regulacje wdrażane w Szanghaju i prowincji Guangdong.  Zestawienie przygotowane we współpracy z p. Alice Sun z kancelarii P.C.WOO i ZHONGLUN W.D.LLP.

Zobacz także: Część I. Wsparcie Chin dla zagranicznych inwestorów w okresie epidemii COVID-19. Poziom ogólnonarodowy.

 

Przepisy podatkowe

  • W oparciu o uchwalone przepisy ogólnopaństwowe, przedsiębiorstwa, które poniosły straty z najbardziej dotkniętych branż (tj. turystyka, hotelarstwo, gastronomia, kultura, targi i wystawy, handel, transport, edukacja i szkolenia, branży teatralnej, filmowej i telewizyjnej oraz w sportach zimowych), mogą ubiegać się o przedłużenie do końca lipca 2020 r. terminu złożenia deklaracji podatkowej.

Ubezpieczenie społeczne

  • W oparciu o uchwalone przepisy ogólnopaństwowe, ustawowe terminy składania deklaracji podatkowych w styczniu 2020 r. i lutym 2020 r. zostały przedłużone do końca marca 2020 r..

Zatrudnienie

  • Ubezpieczone przedsiębiorstwa z zerowymi lub niskimi zwolnieniami są, po uprzednim zatwierdzeniu przez uprawniony organ, upoważnione do zwrotu składek pracowniczych na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy przez sześć miesięcy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie „Miejskiego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia na mieszkańca w 2019 r.” oraz w zależności od liczby pracowników podlegających ubezpieczeniu na wypadek utraty pracy.
  • W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw kryterium otrzymania dotacji ustalane jest w oparciu o plan rozwoju przemysłowego: i) jeżeli średnia liczba pracowników do końca kwietnia 2020 r. jest taka sama bądź wyższa od średniej liczby w 2019 r. lub wzrośnie o mniej niż 20% (wyłącznie), przedsiębiorstwom może zostać przyznana jednorazowa dotacja. Kwota dotacji wynosi 30% składek na ubezpieczenie społeczne z trzech miesięcy; ii) jeżeli średnia liczba pracowników wzrośnie o ponad 20% (włącznie), przedsiębiorstwom zostanie przyznana dotacja ryczałtowa, której wysokość wynosi 50% składek na ubezpieczenie społeczne z trzech miesięcy.
  • Przedsiębiorstwa uprawnione do wyżej wymienionych dotacji:

– mogą otrzymać również dofinansowanie w wysokości 1000 RMB na osobę na szkolenie zawodowe. Warunkiem otrzymania dotacji jest umożliwią (bądź zorganizują) swoim pracownikom uczestnictwa w doszkalaniu umiejętności zawodowych;

– powinny złożyć wniosek po zalogowaniu się na poniższej stronie internetowej (http://www.rsj.beijing.gov.cn).

  • Jeżeli przedsiębiorstwa będą zatrudniały zarejestrowanych bezrobotnych lub mieszkańców obszarów miast/ wsi mających trudności ze znalezieniem pracy, podpiszą umowę o pracę na okres co najmniej jednego roku, opłacą składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników i terminowo wypłacą wynagrodzenie (nie niższe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia pracowników w Pekinie) mogą ubiegać się o zasiłki pracownicze i zasiłki na ubezpieczenia społeczne. Standardowy zasiłek pracowniczy wynosi 8 000 RMB na osobę rocznie.
  • Dotacje na badania i rozwój (R&D). W przypadku małych przedsiębiorstw działających w branży R&D działających w parku naukowym Zhongguancun w dzielnicy Haidian w Pekinie mogą ubiegać się o dotacje na badania i rozwój, które będą przyznawane zgodnie z wydatkami inwestycyjnymi na powyższe cele. Dotacja nie może przekroczyć 200 000 RMB.

 

Obniżka czynszu

  • W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w celu prowadzenia działalności produkcyjnej i operacyjnej wynajmują nieruchomości od lokalnych przedsiębiorstw państwowych, jeżeli prowadzą działalność lub są zamykane zgodnie z wymogami rządowymi zostały zwolnione z czynszu za luty 2020 r.
  • W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w celu prowadzenia działalności offline wynajmują nieruchomości od lokalnych przedsiębiorstw, zostały zwolnione z 50% wysokości czynszu za luty 2020 r..

 

Kolejne części zestawienia poświęcone sytuacji w Szanghaju i prowincji Guangdong już niebawem na portalu ChinyTech.pl. Zapraszamy do lektury. 

Zestawienie przygotowane wraz z p. Alice Sun z kancelarii P.C.WOO i ZHONGLUN W.D.LLP, która jest doradcą Chińsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Chiny Południowe), arbitrem w Komisji Arbitrażowej Wuhan i Komisji Arbitrażowej Changsha. Główne obszary praktyki prawnej Alice SUN obejmują transgraniczne fuzje i przejęcia, inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, restrukturyzację, niewypłacalność, partnerstwa publiczno-prywatne itp. Dotychczas Alice Sun pracowała w kancelarii ADAMAS (Paryż) ) oraz kancelarii prawnej LPA-CGR (Paryż / Kanton / Szanghaj).