Wsparcie Chin dla zagranicznych inwestorów w okresie epidemii COVID-19 – Część III: regulacje w Szanghaju

Od końca grudnia 2019r. COVID-19 ma niesamowicie duży wpływ na regularną działalność przedsiębiorstw już nie tylko w Chinach, ale i na całym świecie. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, rząd Chin wdrożył szereg regulacji prawnych, mających na celu wsparcie przedsiębiorców na terenie ChRL. Zapraszamy do zapoznania się z trzecią częścią naszego zestawienia, tym razem opisujemy wsparcie jakie władze Szanghaju oferują zagranicznym inwestorom operującym w stolicy Chin. 

W najbliższych dniach przedstawimy jeszcze czwartą część prezentującą regulacje wdrażane w prowincji Guangdong.  Zestawienie przygotowane we współpracy z p. Alice Sun z kancelarii P.C.WOO i ZHONGLUN W.D.LLP.

Ubezpieczenia społeczne

  • Zgodne z przepisami krajowymi; dodatkowo ustawowo daty rozpoczęcia i zakończenia płatności składek rocznych ubezpieczenia społecznego dla pracowników (w tym również ubezpieczenia medycznego) są przedłużane o 3 miesiące. Nowe daty początkowe i końcowe to 1 lipca 2020 r. i 30 czerwca 2021 r. (płatność składek rocznych ubezpieczenia społecznego w 2019 r. jest odpowiednio opóźniona do 1 lipca 2020 r.).

Zatrudnienie

  • Ubezpieczone przedsiębiorstwa z zerowymi lub niskimi zwolnieniami, po zatwierdzeniu przez właściwe organy, są uprawnione do zwrotu 50% sumy składek za ubezpieczenie na wypadek bezrobocia faktycznie opłaconych przez pracodawcę i jego pracowników w 2019 r. Stawka ubezpieczenia medycznego dla pracowników jest tymczasowo obniżona o 0,5% w 2020 r.
  • W przypadku przedsiębiorstwa dotkniętego epidemią, jeśli zorganizują one dla swoich pracowników możliwość udziału w szkoleniach online podczas zamknięcia firmy, mogą uzyskać dotacje do 95% faktycznych koszty takich szkoleń. Wydatki na szkolenie nie mogą jednak przekraczać 600 RMB na osobę na każdy program szkolenia. Przedsiębiorstwo powinno złożyć stosowną dokumentację poprzez dział zasobów ludzkich i ubezpieczeń społecznych.

Obniżka czynszu

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które w celu prowadzenia działalności produkcyjnej i operacyjnej wynajmują nieruchomości od lokalnych przedsiębiorstw państwowych, są zwolnione od płatności czynszowych za luty 2020 r. i marzec 2020 r. Zachęca się również biurowce i centra handlowe (tj. duże budynki komercyjne, centra handlowe, parki itp.) do obniżenia lub zwolnienia czynszów swoich najemców.

Subsydia (na materiały do walki z epidemią)

  • Dotacja na wsparcie technologiczne. W przypadku przedsiębiorstwa dostarczającego usługi w zakresie zaopatrzenia kryzysowego, dotacje finansowe przyznaje się w wysokości 50–80% całkowitej kwoty inwestycji w projekty dotyczące technicznej transformacji w sytuacji nadzwyczajnej realizowanej przez produkcję materiałów do walki z epidemią.
  • W przypadku przedsiębiorstwa dostarczającego usług w zakresie zaopatrzenia kryzysowego i) jeżeli produkują one określone przez rząd materiały do walki z epidemią, jego inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych będą dotowane. Maksymalna kwota dotacji wyniesie 100%. ii) po zakończonym okresie zapobiegania epidemii, jeśli sprzedaż pozostałych materiałów wyprodukowanych w ramach rządowego zamówienia będzie niemożliwa, materiały takie zostaną odkupione przez rząd.
  • W przypadku importowanych materiałów medycznych ich ewentualna nadwyżka zostanie ulokowana w miejskich rezerwach materiałów zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
  • W przypadku materiałów do zapobiegania epidemii importowanych przez sektor prywatny, jeśli po okresie epidemii będą występowały problemy z ich sprzedażą, mogą zostać one odkupione przez władze lokalne po odpowiednim zatwierdzeniu.

Zobacz także: 

Część I. Wsparcie Chin dla zagranicznych inwestorów w okresie epidemii COVID-19. Poziom ogólnonarodowy.

Część II. Wsparcie Chin dla zagranicznych inwestorów w okresie epidemii COVID-19. Regulacje w Pekinie

Ostatnia część zestawienia poświęcona sytuacji w prowincji Guangdong już niebawem na portalu ChinyTech.pl. Zapraszamy do lektury. 

Zestawienie przygotowane wraz z p. Alice Sun z kancelarii P.C.WOO i ZHONGLUN W.D.LLP, która jest doradcą Chińsko-Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Chiny Południowe), arbitrem w Komisji Arbitrażowej Wuhan i Komisji Arbitrażowej Changsha. Główne obszary praktyki prawnej Alice SUN obejmują transgraniczne fuzje i przejęcia, inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, restrukturyzację, niewypłacalność, partnerstwa publiczno-prywatne itp. Dotychczas Alice Sun pracowała w kancelarii ADAMAS (Paryż) ) oraz kancelarii prawnej LPA-CGR (Paryż / Kanton / Szanghaj).