Konkurencja dużych firm technologicznych w chińskim sektorze bankowym

Nowoczesne technologie pełnią w Chinach coraz ważniejszą rolę. Największe chińskie firmy z zakresu nowoczesnych technologii: Alibaba oraz Tencent oferują również usługi finansowe, konkurencyjne wobec największych chińskich banków. Usługa „Yuebao”, działająca w ramach Alibaba Group[1], gromadzi depozyty od klientów i wypłaca odsetki na poziomie ok. 4%. Korzysta z niej ok. 300 mln klientów, a wartość zgromadzonych depozytów za rok 2018 wynosiła ok. 170 mld USD. Do założenia depozytu w Yuebao potrzeba jedynie 1 RMB (ok. 0,14 USD)[2], co umożliwia korzystanie z usługi bardzo szerokiej bazie klientów. Biorąc pod uwagę wysoką wagę innowacji oraz nowoczesnych technologii, również w dziedzinie finansów, w realizowanym trzynastym pięcioletnim planie Chin, można spodziewać się podobnych rozwiązań przez firmy technologiczne w przyszłości.

Innym interesującym rozwiązaniem stosowanym przez liderów z zakresu nowoczesnych technologii na terenie Chin są płatności mobilne. Rynek płatności mobilnych rośnie w Chinach w bardzo szybkim tempie. Jeszcze w 2012 roku łączna wartość transakcji mobilnych w Chinach wyniosła ok. 300 mld USD, natomiast 5 lat później już ponad 22,5 biliona USD, do czego ponownie przyczynili się dwaj najwięksi giganci: Alibaba z Alipay oraz Tencent z TenPay oraz WeChat Pay.

O tym, jak bardzo firmy z zakresu nowoczesnych technologii zyskują na znaczeniu, może świadczyć fakt, że opracowały one własny system credit ratingu. Mogą sobie na to pozwolić ze względu na znaczną bazę użytkowników (Alibaba posiada dane ok. 500 mln użytkowników) oraz dzięki temu, że aż 75% obywateli Chin nie ma historii kredytowej, co bardzo utrudnia zadanie chińskiej agencji kredytowej Credit Reference Center of the People’s Republic of China opracowanie kompleksowego systemu ratingowego. Zaproponowane systemy credit rating przez Alibaba (Sesame Credit Score) oraz Tencent (Tencent Credit Score) zostały zaprezentowane w tabeli.

Tabela – Systemy credit rating używane przez Alibaba oraz Tencent.

Ponadto w Chinach coraz bardziej popularne stają się platformy peer-to-peer lending (P2P). Działające online platformy funkcjonują w ten sposób, że biorca kapitału, pożyczając kapitał, otrzymuje wyższe oprocentowanie niż w banku, ale bierze na siebie nieco wyższy poziom ryzyka. Platformy P2P rosły w bardzo szybkim tempie, co zaprezentowano na wykresie.

Wykres – Rozwój platform P2P w Chinach pod względem rocznego wolumenu transakcji oraz liczby platform.

Z uwagi jednak na brak regulacji w P2P na rynku pojawiły się pseudoplatformy pokroju Ezubao, które oferowały klientom dwucyfrowe stopy zwrotu. W roku 2016 zidentyfikowano aż 1300 platform wykazujących nieprawidłowości, spośród których zamknięto aż 900. Z uwagi na potencjalne oszustwa związane z platformami P2P, a także wprowadzone limity kredytów (1 mln RMB dla osoby indywidualnej i 5 mln RMB dla przedsiębiorstwa), pozycja banków nie powinna być zachwiana przez P2P[3].

Warto również zwrócić uwagę na to, że przez rosnące znaczenie firm technologicznych banki tracą na ich rzecz znaczną część przychodów. Jedynie w 2016 roku płatności mobilne w Chinach opiewały na wartość aż 9 bln USD. Przy tego typu płatnościach nie jest wymagane przejście na system rozliczeniowy banku centralnego, co może utrudnić monitorowanie przepływów kapitału oraz prób prania pieniędzy. Według prognoz chińskie banki państwowe do 2020 roku stracą do 60 mld USD za opłaty, które można pobrać z opłat kartowych[4].

W związku z powyższym można spodziewać się większej roli spółek technologicznych w chińskim systemie bankowym.

Autor: Tomasz Dziawgo, Lotus League, Korekta i redakcja: Kamil Kowalski

Artykuł powstał w ramach współpracy z Fundacją Lotus League – inicjatywy powołanej przez absolwentów czołowych uczelni europejskich oraz azjatyckich, której celem jest stworzenie dogodnej przestrzeni do efektywnego współdziałania na płaszczyźnie akademickiej i biznesowej obu regionów. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułów, które pojawiają się cyklicznie na portalu ChinyTech.pl


Przypisy:

[1] Chen L., Vinson S., An overview of the Chinese banking system: Its history, challenges and risks. Journal of Business and Economics, 2016. s. 2-4.

[2] Jing Y., Alibaba’s Yuebao becomes world’s largest money market fund., CGTN, 2017. (8.12.2018).

[3] Varga B., Current challenges facing Chinese financial supervision and methods of handling these challenges., Financial and Economic Review, 2017. s. 4-10.

[4] Winnicki P., Społeczeństwo bez gotówki. W Chinach za wszystko można zapłacić mobilnie., Gazeta Wyborcza, 2018 (02.03.2019).