W Polsce powstanie pierwszy zakład Toshiba Carrier Corporation

Jeszcze w tym roku Toshiba Carrier Corporation (TCC) otworzy w Gnieźnie pierwszy europejski zakład produkcyjno-dystrybucyjny. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wspierała realizację projektu od 2018 roku. Koszt wybudowania zakładu ma przekroczyć 100 mln zł, a ogłoszenie pozytywnej decyzji inwestora odbyło się dziś podczas polsko-japońskiej sesji inwestycyjnej w Tokio.

Nad Wisłą działa już ponad 300 firm z kapitałem japońskim, które zatrudniają ok. 40 000 pracowników. Reprezentują one głównie takie branże jak: maszynowa, motoryzacyjna, spożywcza oraz elektromobilność i sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Do ich grona dołączy Toshiba Carrier Corporation (TCC) – joint venture amerykańskiej Carrier Corporation oraz japońskiej Toshiba Corporation. Inwestycja będzie zrealizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). 

Toshiba Carrier Corporation produkuje klimatyzatory różnego przeznaczenia (np. do biur, sklepów, budynków, przemysłu), systemy chłodnicze, wentylatory, kompresory. Nowy zakład w Gnieźnie (na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE) będzie skupiał funkcje dystrybucyjną i produkcyjną. Pozwoli inwestorowi skrócić czas realizacji produktu do dwóch trzecich, obniżyć koszty i wzmocnić ofertę dostosowaną do określonych potrzeb w Europie. Realizację projektu wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

– Nasza obecność w Polsce wpisuje się w strategię globalnego rozwoju spółki oraz wzmacnia jej działalność w Europie. Dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Japonii. Dziękujemy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za wsparcie w sprawnym przeprowadzeniu procesu decyzyjnego – powiedział Toru Kubo, Prezes Toshiba Carrier Corporation.

Do tej pory PAIH obsłużyła ponad 70 projektów inwestycyjnych z japońskim rodowodem. Ich łączne nakłady inwestycyjne opiewają na kwotę blisko 10 mld zł, a liczba miejsc pracy, jakie wygenerowały to 18 tys. W 2019 roku pięć wspieranych przez Agencję japońskich inwestycji zakończyła się pozytywną decyzją inwestora. Obecnie PAIH obsługuje 18 projektów o wartości prawie 2 mld zł i potencjalnym zatrudnieniu sięgającemu prawie 1800 nowych miejsc pracy. Pod względem liczby projektów Japonia zajmuje w portfelu Agencji 4. miejsce, po USA, Chinach i Polsce. 

Z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję inwestora o realizacji projektu na terenie zarządzanym przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Proces decyzyjny przebiegł bardzo sprawnie, co dowodzi profesjonalizmu i wysokich standardów wypracowanych przez zarządzających Polską Strefą Inwestycji – komentuje Krzysztof Kielec, Prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Źródło: PAIH

©ChinyTech.pl