LL Alumni Club – Inauguration

12 grudnia 2019 r. odbyło się wydarzenie LL Alumni Club – Inauguration, którego organizatorem była Fundacja Lotus League. Było to pierwsze z serii cyklicznych spotkań przeznaczonych dla członków LL Alumni Club.

Celem LL Alumni Club jest zintegrowanie osób zainteresowanych współpracą polsko-azjatycką oraz stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, kontaktów oraz rozwoju umiejętności biznesowych. Przybyli goście reprezentowali szeroko pojęte środowisko akademickie, dyplomatyczne i biznesowe.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy – w tym z Singapuru i Tajlandii. Goście mieli możliwość wysłuchania przemówienia Honorowego Konsula Generalnego Singapuru dr. Andrzeja W. Kaweckiego, który podkreślił wagę relacji polsko-singapurskich oraz omówił ich dalsze perspektywy. W kolejnym wystąpieniu przedstawiciele głównego partnera korporacyjnego – firmy JP Weber – zaprezentowali swoją działalność oraz podkreślili, jak ważne jest wspieranie takich inicjatyw jak LL Alumni Club.

Od strony medialnej wydarzenie wsparły oprócz ChinyTech.pl rownież portal Puls Azji – jedne z największych serwisów w Polsce, które zajmują się tematyką azjatycką.

LL Alumni Club – Inauguration poprowadzili Paulina Białek i Karol Czaja – członkowie zarządu Fundacji. Zaprosili oni gości do wzięcia udziału w rejestracji do LL Alumni Club oraz omówili zasady oraz korzyści płynące z członkostwa:

  • poznanie ekspertów ds. relacji europejsko-azjatyckich
  • uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze oficjalnym (konferencje, bankiety) oraz tych mniej formalnych
  • nawiązanie nowych kontaktów
  • rozwój umiejętności biznesowych
  • poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej współpracy z Azją, rynków wschodnich i innowacji

Członkowie LL Alumni Club zaproszeni będą do uczestnictwa w spotkaniach odbywających się raz na dwa miesiące. Podczas nich będą mieli możliwość zgłębienia tematyki europejsko-azjatyckich relacji biznesowych pod okiem specjalistów w tej dziedzinie. Celem cyklicznych spotkań jest również zintegrowanie i zbudowanie zaangażowanego grona osób o podobnych zainteresowaniach i celach biznesowych.

Wydarzenie stanowiło bardzo udany początek nowej inicjatywy Fundacji, jaką jest klub alumnów. W najbliższych miesiącach Fundacja będzie stale rozbudowywała bazę członków i partnerów LL Alumni Club. O tym i innych działaniach będzie można przeczytać na stronie www.lotus-league.com oraz w mediach społecznościowych.

O Fundacji Lotus League

Fundacja Lotus League została założona w 2018 roku przez studentów z czołowych polskich oraz azjatyckich uczelni wyższych: Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, National University of Singapore, Tsinghua University i Fudan University. Celem Fundacji jest integracja studentów z Europy i Azji, nawiązanie stałej współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi z obydwu kontynentów, a także ukazanie polskim biznesmenom i startupowcom potencjału rynków azjatyckich (szczególnie krajów Azji Południowo-Wschodniej).

Do tej pory Lotus League był organizatorem szeregu wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, takich jak:

  • LL Kongres dla Współpracy Polsko-Azjatyckiej, który odbył się 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych
  • Polish Exchange Night – wydarzenie zorganizowane 29 maja 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Opportunities and Challenges on ASEAN countries markets – spotkanie zorganizowane 29 maja br. w Instytucie Konfucjusza w Krakowie
  • Poland – Embrace the opportunity! – wydarzenie, które miało miejsce 26 lipca br. na Tianjin University of Technology w Chinach

Oprócz wyżej wskazanych wydarzeń, Fundacja aktywnie działa również w mediach, które podejmują tematykę dotyczącą Azji. Członkowie Fundacji są autorami wielu publikacji, które można znaleźć na stronach Pulsu Azji oraz ChinyTech.pl.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji dostępnych jest na stronie lotus-league.com.

©ChinyTech.pl 2019