Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Dezhou w Chinach otwierają laboratorium

Na  Uniwersytecie  Dezhou w Chinach zostało otwarte polsko-chińskie laboratorium inżynierii elektromechanicznej. W uroczystości udział wzięli: profesor Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju oraz Li Yonping, prorektor Uniwersytetu Dezhou, a także szefowie Biura Spraw Naukowych, Biura Badań Naukowych, Biura Współpracy Międzynarodowej, Szkoły Nauk Politycznych i Prawa, Wyższej Szkoły Chemii i Inżynierii Chemicznej, Wyższej Szkoły Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej oraz Szkoły Tekstyliów i Odzieży.

Prorektor Li Yonping w przemówieniu otwierającym uroczystość, witając reprezentującego Politechnikę Gdańską prof. Dariusza Mikielewicza, nawiązał do wieloletniej i wielopoziomowej współpracy pomiędzy uczelniami. Podkreślił, że otwarcie laboratorium zapewni międzynarodową współpracę w zakresie badań i będzie stanowić platformę wymiany wiedzy między uczelniami.

Poprzez zacieśnianie relacji, obie uczelnie zyskały możliwość współpracy w zakresie szkolenia doktorantów, aplikowania o dofinansowanie projektów międzynarodowych i regularnej wymiany nauczycieli, studentów i naukowców.

Eksperci z Politechniki Gdańskiej poprowadzą u chińskiego partnera wykłady, m.in.: „Steam Cycle Power Generation Foundation”, „Home Heat and Power Cogeneration Thermal Cycle Technology”, „Alkane and Naphthenes, and Aldehydes and Ketones”.

Źródło: Politechnika Gdańska

©ChinyTech.pl 2019