Oferta pracy dla żądnych przygód naukowców!

Pewnie każdy dobrze wie, że na Spitzbergenie działa wiele stacji badawczych różnych krajów. Najwięcej stacji posiadają Rosjanie. Polacy mogą pracować w 4 stacjach (sezonowych i całorocznych). Natomiast Chiny są obecnie w posiadaniu tylko jednej stacji. Chińska baza „Żółta rzeka” znajduje się ona w dość niedalekim sąsiedztwie polskiej bazy, bo ok. prawie 500 km. Jest znacznie młodsza od polskiej, powstała w 2001r., podczas gdy polska stacja została wybudowana w 1957.

Ale dziś nie chcielibyśmy zanudzać Was statystykami czy porównaniem Polski i Chin pod względem ilości posiadanych stacji badawczych na Arktyce, a przedstawić Wam bardzo ciekawą możliwość pracy. Otóż Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na uczestników 43. Wyprawy polarnej IGF PAN do polskiej stacji Hornsund na Spitsbergenie  w sezonie 2020/2021.

W szczególności poszukiwani są Kandydaci na nw. stanowiska w ramach grupy zimującej (całorocznej) 43. Wyprawy Polarnej IGF PAN:

–  Geofizyk z doświadczeniem w dziedzinach geofizyki lub elektroniki;

–  Meteorolog w szczególności z doświadczeniem w służbie meteorologicznej IMGW;

–  Specjalista ds. monitoringu środowiska / hydrochemik
w szczególności z doświadczeniem w pracy w laboratorium chemicznym, w obsłudze chromatografu jonowego oraz w pracy w terenie;

–  Informatyk z doświadczeniem w zakresie administrowania systemów Linux/Windows i teleinformatyce/łączności internetowej;

–  Mechanik w szczególności z umiejętnością obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych;

–  Konserwator z doświadczeniem w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz napraw i konserwacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcyjnych.

Okres pobytu grupy zimującej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund: Wyjazd: czerwiec 2020 r.; Powrót: lipiec 2021 r.

Kandydaci na nw. stanowiska w ramach grupy letniej 43. Wyprawy Polarnej IGF PAN:

– Pracownik techniczny w szczególności z umiejętnościami w zakresie robót ogólnobudowlanych, stolarki, elektryki, hydrauliki i mechaniki;

–  Asystent terenowy z doświadczeniem terenowym (zimowym i górskim) i motorowodnym;

–  Administrator Stacji w szczególności z doświadczeniem w zakresie administracji biurowej i obsługi ruchu turystycznego oraz znajomością języka angielskiego;

–  Kucharz oraz Asystent kucharza z praktyką w żywieniu zbiorowym.

Okres pobytu grupy letniej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund: Wyjazd: czerwiec 2020 r.; Powrót: wrzesień 2020 r. z wyjątkiem: – Kucharz: wyjazd: kwiecień/maj 2020 r.; powrót: wrzesień 2020 r.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie:

–  Patentów motorowodnych, zaświadczeń ukończenia wszelkiego rodzaju kursów medycznych (pierwsza pomoc, ratownictwo) i innych przydatnych uprawnień;

–  Doświadczenia terenowego (w szczególności zimowego górskiego);

–  Wszelkiego rodzaju uprawnień i umiejętności związanych z obsługą instalacji elektrycznych (SEP), urządzeń mechanicznych (np. transporterów PTS,

dźwigów HDS, ciągników) oraz uprawnień spawalniczych;

–  Wszelkiego rodzaju umiejętności technicznych;

–  Znajomości języków obcych (w szczególności języka angielskiego).

 Oferty należy przesyłać na adres rekrutacja43@igf.edu.pl w terminie nie później niż do dnia 25.11.2019 r. Oferty muszą zawierać co najmniej:

–  CV kandydata;

–  list motywacyjny;

–  oświadczenie o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

W ofercie należy wskazać nazwę stanowiska, którego dotyczy oferta.

Więcej informacji na stronie igf.edu.pl

Jeśli któremuś z naszych czytelników uda się zakwalifikować do tej wyprawy, to koniecznie dajcie znać!