Nowy partner Singapuru w drodze ku bezpiecznej cyfryzacji

12 października Singapur i Australia rozpoczęły negocjacje na temat paktu w sprawie gospodarki cyfrowej, który zapewniłby bezpieczne środowisko wspólnemu handlowi elektronicznemu.

Singapurski Minister Handlu i Przemysłu Chan Chun Sing oraz australijski Minister Handlu, Turystyki i Inwestycji Simon Birmingham ogłosili podjęcie rozmów w Bangkoku, gdzie miało miejsce ostatnie spotkanie w sprawie planowanego paktu handlowego. Nowe regulacje ustalą zasady funkcjonowania regionalnego partnerstwa gospodarczego między Singapurem a Australią. Obustronne Porozumienie o Gospodarce Cyfrowej obejmie kwestie fakturowania i płatności on-line, technologii finansowych, cyfrowej tożsamości, sztucznej inteligencji oraz ułatwień w handlu elektronicznym. Obydwa kraje zamierzają również zacieśnić współpracę w zakresie ochrony danych oraz ich transgranicznego przepływu. Przewiduje się, że umowa zostanie sfinalizowana do początku 2020 roku.

Od ogółu do szczegółu

Droga do współpracy Singapuru i Australii w zakresie gospodarki cyfrowej wiodła między innymi przez Davos, gdzie w styczniu tego roku miało miejsce tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne. Rezultatem spotkania było podpisanie przez 76 państw członkowskich Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization) Deklaracji o rozpoczęciu negocjacji Porozumienia ws. handlu elektronicznego. Wśród celów pertraktowanej umowy, należy wymienić między innymi wzrost zaufania użytkowników do środowiska on-line, wprowadzenie ułatwień w handlu transgranicznym oraz zakazu clenia transakcji elektronicznych, zapewnienie prawomocności kontraktów i podpisów elektronicznych, ustalenie sposobów przeciwdziałania obligatoryjnej lokalizacji danych i ujawnianiu kodów źródłowych.

Po wielkoformatowych obradach przyszedł jednak czas na skupienie się na pojedynczych kooperantach. W maju Singapur, Chile i Nowa Zelandia ogłosiły podjęcie trójstronnych rozmów w celu ustanowienia standardów dla handlu cyfrowego. Australia będzie zatem kolejnym partnerem e-gospodarczym azjatyckiego tygrysa, zapewniającego swojemu elektronicznemu rynkowi niezbędne regulacje.

– Biorąc pod uwagę fakt, że wartość gospodarki cyfrowej Południowo-Wschodniej Azji przypuszczalnie potroi się do 2025 roku, porozumienie to będzie stanowiło fundament obustronnej współpracy w tym zakresie. Chcemy, by umożliwiło to współpracę między naszymi przedsiębiorstwami – powiedział minister Chan podczas łączonej konferencji prasowej.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wśród punktów omawianych na spotkaniu warto zwrócić uwagę na konieczność ochrony danych osobowych. Handel elektroniczny, który decyduje o sile tamtejszej gospodarki, wymaga szczególnie bezpiecznych warunków do rozwoju. Owa kwestia staje się szczególnie istotna w świetle incydentu z lipca 2018 roku, kiedy to singapurskie ministerstwa podały informację o ataku hakerów na bazy danych medycznych. Wykradziono wówczas informacje o około 1,5 mln pacjentów – ich imiona, nazwiska, numery dokumentów i adresy. To bezprecedensowe zajście uświadamia, jakie zagrożenia czyhają na cyfrowy świat, będący jednocześnie kluczem do sukcesu Singapuru na gospodarczej arenie międzynarodowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa w handlu elektronicznym jest także konieczne ze względu na wzrost znaczenia fintechu, czyli obszaru technologii finansowych. W ciągu 5 lat rząd Singapuru przeznaczył około 200 mln dolarów na finansowanie owego sektora. Inwestorzy zaś chętnie inwestują w startupy, których działalność jest związana z rozwojem technologii blockchain, cyberbezpieczeństwem, AI oraz insurtechem, czyli cyfrowymi ubezpieczeniami. Nowe rozwiązania prawne mają zapewnić bezpieczeństwo nowego modelu bankowości, doglądanego przez tamtejszy urząd kontroli finansowej (Monetary Authority of Singapore). Instytucję cechuje innowacyjne, liberalne podejście do  bankowości, wspieranej raczej niż obkładanej zakazami. Wśród postępowych działań MAS należy wymienić uruchomienie specjalnej platformy Apix, która pozwoli fintechom z całego świata na korzystanie ze specjalnie przygotowanego interfejsu oprogramowania.

– Apix ma napędzać wzrost cyfrowej gospodarki, łączyć fintechy, regulatorów i innowatorów ponad granicami – wyjaśnił przedstawiciel MAS Roy Teo.

Jak (po)zostać liderem

Okazuje się, że innowacyjne działania Singapuru przynoszą wymierne efekty. W tegorocznym zestawieniu Światowego Forum Ekonomicznego azjatyckie państwo-miasto zostało ogłoszone najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Eksperci twierdzą jednak, że obecni liderzy nie mogą spocząć na laurach, gdyż nadal muszą się zmierzyć z pewnymi trudnościami. Ekonomista Song Seng Wun wskazuje między innymi na problem demograficzny – Singapur liczy sobie stosunkowo niewiele, bo około 5,6 mln mieszkańców. Co więcej, jest to społeczeństwo starzejące się. Może zatem zabraknąć lokalnych ekspertów do współpracy z technologicznymi gigantami, takimi jak Google, Facebook czy LinkedIn, którzy otworzyli swoje biura na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego.

Niemniej Singapur nie zamierza się poddawać. W czerwcu 2018 roku tamtejsze władze ogłosiły pracę nad specjalnym programem, szkolącym nowych ekspertów w zakresie nowoczesnych technologii. Bezpłatne trzymiesięczne kursy, przeznaczone dla studiujących bądź pracujących Singapurczyków, mają wskazać potencjał sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Drugi rodzaj szkoleń został przewidziany dla specjalistów z branży technicznej. Celem owego programu jest wprowadzenie profesjonalistów z dziedzin pokrewnych w podstawy świata technologii AI, w tym w programowanie w środowisku Python. Jednocześnie w tym roku ogłoszono projekt stworzenia 10 tysięcy miejsc pracy w obszarze technologii w ciągu najbliższych 3 lat.

E-imperium przyszłości?

Umowa zawarta z Australią będzie zatem ważnym wsparciem dla eksportu azjatyckiego tygrysa. Okazuje się bowiem, że wartość singapurskiego eksportu jest kilkukrotnie większa niż dochód narodowy, dlatego też regulacje dotyczące transgranicznego handlu elektronicznego stają się dla singapurskiego rządu priorytetem. Należy przy okazji wspomnieć, że w październiku 2018 roku Unia Europejska podpisała porozumienie o wzajemnej ochronie inwestycji i wolnym handlu z Singapurem, będącym głównym partnerem handlowym UE w ramach ASEAN.

Wygląda więc na to, że Singapur nie zamierza prędko oddać pozycji lidera na rynku światowym, w czym pomagają mu pakty zawierane z licznymi partnerami handlowymi. Kluczem zaś w budowaniu swojej gospodarki uczynił jej cyfrowy sektor, co wydaje się przyszłościowym wyborem. Już od kilku lat oczy całego ekonomicznego świata zwracają się ku Singapurowi, który zdaje się wyprzedzać wszystkich o kilka lat. Warto zatem obserwować kolejne poczynania azjatyckiego państwa-miasta, w tym trwające negocjacje z Australią, umożliwiające rozwój elektronicznego środowiska tworzonego przez Singapur.

Autor: Adrianna Jagodzińska

Redakcja: Agata Grochowska, Lotus League

Artykuł postał dzięki współpracy Autorki z Fundacją Lotus League, inicjatywy powołanej przez studentów i absolwentów czołowych uczelni europejskich oraz azjatyckich, której celem jest stworzenie dogodnej przestrzeni do efektywnego współdziałania na płaszczyźnie akademickiej i biznesowej obu regionów.