Zapraszamy do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Chińską Republiką Ludową

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Chińską Republiką Ludową. Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Chin.

Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1)        Nauki przyrodnicze;

2)        Inżynieria i technologia;

3)        Nauki medyczne i o zdrowiu;

4)        Nauki rolnicze.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.

Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

– uczelnie,

– instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

– instytuty badawcze,

– instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kategorię aukową.

 

Nabór wniosków trwa do 3 grudnia 2019 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

Dokumenty do pobrania dostępne tutaj.

Złóż wniosek w programie. 

 

©ChinyTech.pl 2019