Redakcja ChinyTech.pl i konferencja ONZ-SPIDER w Pekinie

Redakcja ChinyTech.pl, została zaproszona na 9-tą coroczną konferencję ONZ-SPIDER w Pekinie. Była to konferencja ONZ na temat technologii kosmicznych na rzecz zmniejszenia ryzyka katastrof oraz 10-ta rocznica ONZ-SPIDER (9th Annual UN-SPIDER Conference in Beijing: The United Nations Conference on Space-based Technologies for Disaster Risk Reduction – „A Policy Perspective” and Commemoration of 10 Years of the UN-SPIDER).

Spotkanie w Pekinie zorganizowane było przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Przestrzeni Kosmicznej (UNOOSA), Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego Chińskiej Republiki Ludowej oraz ONZ-SPIDER (United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response). Konferencja organizowana jest także we współpracy z Chińską Narodową Administracją Kosmiczną, Organizacją Współpracy Kosmicznej Azji i Pacyfiku oraz Regionalnym Centrum Edukacji i Nauki o Technologii Kosmicznej dla Azji i Pacyfiku (RCSSTEAP). Cykl tych spotkań odbywa się od 2011 r. Poprzednie konferencje dotyczyły tematów m.in. praktyk w zakresie ograniczania ryzyka i mapowania szybkiego reagowania, oceny ryzyka w kontekście globalnych zmian klimatu, identyfikacji, oceny i monitorowania ryzyka, itp. Redakcja ChinyTech.pl uczestniczyła w forum po raz pierwszy.

Czytaj więcej o: Polska i Chiny w Kosmosie

Co roku, forum odwiedzają liczni międzynarodowi goście oraz eksperci ds. zarządzania katastrofami. Przedstawiają oni najnowsze technologie, która skupiają się na wykorzystywaniu informacji z przestrzeni kosmicznej do identyfikowania, oceny, monitorowania i reagowania na zagrożenia klęskami żywiołowymi. W tym roku obchodzono także 10-lecie działalności platformy Narodów Zjednoczonych ds. Informacji Kosmicznej na rzecz Zarządzania Katastrofami i Reagowania Kryzysowego (UN-SPIDER).

W czasie wykładów, prelengenci podkreślali znaczną rolę technologii kosmicznych w szybkim reagowaniu na klęski żywiołowe. Długo dyskutowano na temat perspektywy politycznej, która według ekspertów ma olbrzymi wpływ na program Sendai (jest to niewiążąca umowa w zakresie ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych na lata 2015–2030. Sendai jest instrumentem zastępującym ramy działania Hyogo na lata 2005-2015). Podczas sesji, omawiano także plany infrastruktury geoprzestrzennej oraz promocji wykorzystania informacji o przestrzeni kosmicznej do budowy infrastruktury geoprzestrzennej (spójność w generowaniu, udostępnianiu i współdziałaniu danych przestrzennych). Pod koniec spotkania poruszono tematy związane z udostępnianiem danych, infrastruktury danych przestrzennych i koordynacją instytucjonalną niezbędną do osiągnięcia celów określonych w ramach umowy Sendai.

©ChinyTech.pl 2019