Konkurs: Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” (300 milionów)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 2 konkursy tematyczne w ramach #SzybkaŚcieżka. ️Technologie kosmiczne i tworzywa sztuczne to jedne z najbardziej perspektywicznych branż – my również na nie stawiamy. Nabór wniosków w obu konkursach rozpoczyna się już 2 września. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami: NCiBR


Dla kogo?

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1przedsiębiorstwa imin1jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co?

 • badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanieinnowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Zakres tematyczny

 • Technologie kosmiczne.

Termin naboru wniosków

 • 2 września –15 listopada2019 r.(do godziny 16:00). Konkursnie jestpodzielony na rundy.

Budżet konkursu

300000000 PLN, w tym:

 • 50 mln PLN na projekty realizowane w województwie mazowieckim;
 • 250 mln PLN na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie.

Pod LINKIEM znajdziecie wszystkie informacje dotyczące konkursu: Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”.

Inne ważne informacje o konkursie

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekt może być realizowany na terenie województwa mazowieckiego.
 • Prace przedwdrożeniowe –maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych iprac rozwojowych: dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych; dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – konkurs111-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach – konkurs111-BTR-at-ncbr.gov.pl oraz tel.: 515 061 515, 518 338 512, 512 260 334.