Biometryczne bramki na lotniksach F. Chopina oraz Warszawa-Modlin.

Od 27 czerwca na lotniskach: F. Chopina oraz Warszawa – Modlin zostaną uruchomione bramki ABC, służące do automatycznej odprawy granicznej. Od teraz pasażerowie podróżujący przez te lotniska będą mogli dokonać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej.

Czym jest bramka ABC?

Bramka ABC (ang. Automated Border Control), to automatyczna bramka wykorzystywana do odprawy granicznej. Z bramek ABC mogą korzystać pełnoletni podróżni, będący obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający paszporty biometryczne, oprócz tego Polacy, którzy posiadają polskie biometryczne dowody osobiste. Po uruchomieniu 20 bramek na lotnisku F. Chopina i 5 na lotnisku Warszawa-Modlin podróżny będzie mógł dokonać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej. Dzięki takiej formie kontroli paszportowej zwiększy się przepustowość odpraw granicznych, gdyż skróci się czas samej odprawy – kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.

Jak działa bramka ABC?

Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności będzie skanował swój dokument, przykładając go do czytnika, co zapoczątkuje procedurę kontroli granicznej. Wtedy nastąpi otwarcie drzwi wejściowych do bramki, a podróżny będzie musiał wejść do środka. Następnie bramka dokona weryfikacji biometrycznej pasażera – automatycznie porówna dane zawarte w chipie biometrycznym dokumentu z wizerunkiem twarzy podróżnego i potwierdzi, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Bramki ABC połączone są z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna, to z kolei pozwoli wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otworzą się drzwi wyjściowe i pasażer będzie mógł opuścić bramkę. Nad procesem automatycznej odprawy granicznej stały nadzór sprawuje funkcjonariusz Straży Granicznej. Zautomatyzowana odprawa graniczna jest już stosowana na innych europejskich lotniskach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji. W Polsce jest to rozwiązanie, które pozwoli na bardziej zaawansowaną automatyzację procesu odprawy podróżnych na lotniskach przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.

Źródło: Straż Granczna, materiały prasowe