Chiński e-commerce na obszarach wiejskich

Chiny ogłosiły, że osiągnęły ponad 6,5 % wzrostu gospodarczego, czyli najniższą stopę wzrostu od 2016 r. Pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego, chiński handel elektroniczny wzrósł i obecnie stanowi około 40% całego światowego handlu elektronicznego (trzy lata temu było to zaledwie 20% globalnego rynku ecommerce). Chińczycy szukaja nowych źródeł kanałów sprzedaży i padło na sektor wiejski, który może okazać się strzałem w dziesiątkę. Dlaczego?

Dobrym przykładem na szybko rozwijający się sektor e-commerce w Chinach jest firma Pinduoduo (czytaj więcej). Dlaczego jednak e-commerce nadal rośnie pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego? Dobre pytanie, a odpowiedź znajduje się na obszarach wiejskich, które dzięki różnym rządowym inicjatywom oraz programom pilotażowym rozwijają sie dosyć dynamicznie.

Zacznijmy może od demografii. Okazuje się, że starsze osoby stanowią dużą siłę rozwoju chińskiego ecommerce. Spójrzmy chociażby na liczby: osoby w wieku powyżej 60 lat (241 milionów), stanowią obecnie prawie 20% całkowitej populacji Chin. Osoby starsze i dotychczas “nietknięte” technologicznie obszary w Chinach, są znacznym źródłem dochodów i nowym kanałem sprzedaży dla e-commerce. Chińscy detaliści dopiero teraz zaczęli dostrzegać ten fakt i odpowiednio kształtuja swoje inicjatywy marketingowe (przykładem może być Alibaba, która w tym roku wprowadziła aplikację do zakupów na Taobao zaprojektowaną specjalnie dla osób w wieku 50 lat i starszych).

Powracając do wspomnianego Pinduoduo, według niektórych, wielkim katalizatorem sukcesu tej firmy jest jej popularność, właśnie wśród starszych użytkowników. Spółka ta, wykorzystuje pewne elemety społeczne do sprytnego promowania swoich usług przeznaczonych dla starszych klientów.

Rozwój infrastruktury e-commerce

Brak rozwoju technologicznego na wiejskich obszarach Chin jest powodem, dla którego e-commerce nie osiągnął jeszcze pełnego potencjału. Użytkownicy mieszkający na obszarach wiejskich w zachodniej części Chin, stanowią ponad 25% wszystkich użytkowników internetu w Państwie Środka. Zaznaczmy też, że zdecydowana większość inwestycji w infrastrukturę koncentruje się we wschodnich Chinach.

Brak rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej przebiega równolegle z problemami sieci logistyki wiejskiej, co z pewnością utrudnia zamawianie i dostarczanie towarów e-commerce. Firmy z ecommerce dostrzegają braki w łączeniu odbiorców wiejskich z możliwością zakupu towarów przez internet – ale w nadchodzących latach potencjał wzrostu i infrastruktura stale będzie się polepszała.

Tutaj warto wspomnieć, że firma JD.com otrzymała w tym roku zgodę od chińskiej administracji lotnictwa cywilnego, i testuje sieć dostarczania za pomoca dronów w północno-zachodniej prowincji Shaanxi. W przyszłości firma planuje zbudować ponad 10 000 dronowych lotnisk (ponad 180 lotnisk ma dostarczać towary w górzystym regionie prowincji Syczuan).

Wsparcie rządowe i „odmłodzenie” obszarów wiejskich

Chiński rząd wprowadza liczne reformy rozwoju obszarów wiejskich, a to daje szansę na rozwój e-handlu. Narodowy Plan Strategiczny na rzecz wsi (na lata 2018-2022) ma na celu – mówiąc ogólnikowo – zwiększenie dochodów i poziomu życia na obszarach wiejskich, a także wdrażanie innowacyjnych programów pilotażowych (np. rozwój dronów we wsiach). Te wszystkie innicjatywy „mają sprawić”, że Chińczycy zaczną wracać na wieś (mają również powstać dla nich nowe miejsca pracy). Co więcej, powracający migranci mogliby rozprzestrzenić wpływ handlu elektronicznego na obszarach wiejskich poprzez znajomość internetowych platform zakupowaych, z których korzystali podczas “emigracji” w miastach. W ten sposób, popyt w tych regionach ma sie bardzo zwiekszyć. To tylko niektóre analizy i pomysły gigantów internetowych – ale także samego rządu w Pekinie.

Mówiąc najprościej, obszary wiejskie nie doświadczyły jeszcze wzrostu handlu elektronicznego na duża skalę. Natomiast chińskie firmy handlu elektronicznego zaczęły dostrzegać sektor na tych obszarach i wiążą z nim spore możliwości rozwoju (zarobku..). Szybko powstająca nowa grupa użytkowników online (starsze osoby), jest łakomym kąskiem dla internetowych gigantów, którzy już bacznie ich obserwują. Pomału starają się tworzyć odpowiednią infrastrukturą i logistykę, tak aby zdobyć jak największy procent udziału w rynku na obszarach wiejskich (z dużym poparciem ze strony rządu).

W najbliższej przyszłości obszary wiejskie w Chinach będą stanowić ogromny potencjał wzrostu handlu elektronicznego. Regiony te, uważane są za jedne z nielicznych ostatnich niewykorzystanych obszarów rynkowych. Zachęcamy również polskich przedsiębiorców do ewentualnego partycypowania w tym nadchodzącym trendzie. Użytkownik, mieszkaniec obszarów wiejskich (pamiętajmy jednak, że w Chinach obserwujemy trend migracji ze wsi do miast. Ponad 55% ludności w Chinach zamieszkuje obszary miejskie), w wieku od 50 lat w zwyż, stanie sie cennym konsumentem. Nie prześpij okazji. Masz pytania na temat chińskiego ecommerce? Pomożemy.

*Ten krótki artykuł miał za zadanie pokazać pewne nowe możliwości dla polskich firm w Państwie Środka. Mało kto wie, że w niedalekiej przyszłości „wiejski kanał” będzie rozwijał się bardzo dynamicznie. 

© ChinyTech.pl