Inteligetne Miasta w Chinach?

Inteligentne Miasta wykorzystują zaawansowaną i specjalistyczną technologię by polepszyć jakość życia i funkcjonowania w mieście w niemal każdym jego obszarze. Dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym, zwiększają wydajność całej infrastruktury miejskiej. Chiny są mocno zaangażowane w budowanie inteligentnych obszarów miast, a przemysł ten z pewnością będzie cieszył się poparciem politycznym oraz coraz większymi inwestycjami. Przyjrzyjmy się temu trendowi.

Chiny w statystykach, jak zwykle, są na pierwszym miejscu. Co tym razem? Inteligetne Miasta (Smart Cities). Mają więcej programów pilotażowych z dziedziny inteligentnych miast niż jakikolwiek inny kraj. Obejmują one zarówno duże jak i małe miasta. W 2012 r., Chiny rozpoczęły program w zakresie rozwoju tych technologii. Ułatwiło to przepływ ruchu, usprawniło transport, poprawiło egzekwowania prawa czy np. zwiększono efektywność i oszczedność energii. Jak działają chińskie Inteligetne Miasta w Chinach? Bardzo podobnie do „naszych”, tylko na dużo większą skalę. Wymieńmy parę najważniejszych konepcji, które są priorytetem dla tamtejszych lokalnych władz. Są to systemy ostrzegania (w sytuacji zagrożenia czy kataklizmu), rozpowszechnienie sieci bezprzewodowej, rozwiązań transportowych, systemu stacji ładowania samochodów elektrycznych, tak zwany system monitorowania czy inne e-usługi i narzędzia on-line. Z innych programów warto wymienić również powszechny dostęp do informacji o danym mieście, usprawnienie urzedów miejskich, oraz rozwój komunikacji transportowej. Inteligentny rozwój wielkich i licznych obszarów miejskich w Chinach jest szerokim polem do manewrów. Warto też dodać, że chińskie społeczeństwo bierze aktywny udział w nowych rozwiązaniach z zakresu inteligentych miast. Dzięki czemu nowe technologie wdrażane są bardzo szybko, sprawnie i masowo. Bez świadomego udziału chińskich mieszkańców miast gdzie wdrażane są projekty, większość rozwiązań nie byłaby możliwa do zrealizowania. Wydaje się, że bardzo świadome uczestnictwo mieszkańców Smart Cities, jest czymś co wyróżnia Chiny pośród innych krajów na świecie. Celem Państwa Środka jest wdrożenie kolejnych programów do 2020 r.

Nie wspomnieliśmy, że szybki rozwój tego przemysłu daje pewne możliwości również dla polskich firm technologicznych z tej branży. Rynek jest ogromny.  Pamiętajmy bowiem, że Chiny mają prawie 170 miast o populacji powyżej miliona, 14 miast powyżej pieciu milionów, 6 miast powyżej dziesięciu milionów.

#SmartCities. Pomiędzy stosunkami polskich i chińskich miast jest z pewnością wiele do zrobienia, a możliwości na tej płaszczyźnie i dzielenie się swoimi pomysłami z branży Inteligentych Miast można byłoby pewnie lepiej wykorzystać. Współpraca partnerska pomiędzy naszymi krajami trwa od dłuższego czasu. Namawiamy lokalne samorządy do nieustannego zacieśnienia  partnerstw miast i poszczególnych regionów z zakresie inteligetnych miast. Wierzymy bowiem, że Polska mogłaby wykorzystać wiele pomysłów, co znacznie poprawiłoby pracę administacji, codzienne życie zwykłych mieszkańców miast oraz osób je odwiedzających.

*W najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić dodatkowe i bardziej szczegółowe badania dotyczące chińskich rozwiązań technologicznych w dziedzinie inteligentnych miast.   

©