Chińscy studenci wracają do Chin

W 2017 r. wzrosła liczba chińskich studentów studiujących za granicą, i prawie wszyscy wracają. Czy tęsknią za TaoBao, JD.com i Tmall? A może po prostu po studiach za granicą mają większe możliwości i perspektywy w Państwie Środka…? Wydaje się, że to właśnie jest poprawna odpowiedź.

Według danych z chińskiego Ministerstwa Edukacji, w ubiegłym roku nadal odnotowano znaczny wzrost liczby chińskich studentów studiujących za granicą i powracających po studiach do Chin. Być może warto też dodać, że „zachodnie” raporty podtrzymują te informacje.

Trzeba przyznać, że jest to bardzo ciekawy trend i istotny element dalszego rozwoju kraju. Wiele krajów na świecie boryka się z drenażem mózgów – Chinom to raczej nie grozi.

Według oficjalnych rządowych informacji, w 2017 r. ponad 608,400 chińskich studentów opuściło kraj, co stanowi wzrost o 11,74 % w porównaniu do 2016 r. Liczba osób powracających do Chin (po ukończeniu studiów) wyniosła 480,900 co stanowi wzrost o 11,19 % w stosunku do poprzedniego roku (z tego 227,400 z tytułem magistra lub wyższym, co stanowi wzrost o 14,90 % do roku poprzedniego). Ten z czytelników, który studiował za granicą, na pewno zaobserował, że znaczna ilość znajomych „ze szkolnej ławki” – to obywatele Chin.

Warto także dodać, że na całym świecie – ogółem – w ciągu ostatnich 40 lat, studiowało 5,194,900 studentów z Chin, a 1,445,100 obecnie studiuje na zagranicznych uczelniach i szkołach wyższych. W 2017 r., uczelnie w krajach i regionach rozwiniętych – takich jak Stany Zjednoczone i kraje w Europie Zachodniej – nadal stanowiły (i stanowią) najchętniej wybierane miejsca edukacji przez chińskich studentów. Co ciekawe, w ostatnich latach, uczelnie w krajach położonych na Nowym Jedwabnym Szlaku (Jeden Pas, Jedna Droga) zaczęły odnotowywać rosnącą falę liczby chińskich studentów pragnących uczyć się za granicą. Łącznie, w 37 krajach położonych na „trasie” Nowego Jedwabnego Szlaku studiowało 66,100 studentów, w tym 3,679 na stypendiach rządowych (wzrost o 15,7 %, w porównaniu do 2016 r.).

Dane dotyczące chińskich studentów studiujących za granicą w latach 1978-2017 pokazują, że liczba studentów powracających z zagranicy stale rośnie. W sumie 3,132,000 studentów (czyli 83,73%) powróciło do Chin po ukończeniu studiów. Warto jeszcze dodać, że zdecydowana większość z nich opłacała koszty studiowania z własnej, ewentualnie rodzinnej kieszeni, (541,300 osób lub 88,97 % wszystkich chińskich studentów studiujących poza Państwem Środka). Ogółem 31,200 osób, mogło uczyć się w 94 krajach dzięki stypendiom rządowym.

 

*Liczba Chińczyków uczestniczących w programach zagranicznych sponsorowanycch przez lokalne chińskie samorządy lub pracodawców wyniosła 35,900 – co stanowi wzrost o 119,71 % w porównaniu z rokiem poprzednim.

*Według raportu GUS, w roku akademickim 2016/17 studiowało w Polsce 65,793 studentów zagranicznych ze 166 krajów (wzrost o ponad 15% w porównaniu do roku poprzedniego). Pierwsza piątka: Ukraina – 35,584, Białoruś – 5119, Indie – 2138, Hiszpania -1607, Norwegia – 1532. Wspomnijmy jeszcze o 953 studentach z Chin oraz 753 z Tajwanu.

©