Polskie Mosty Technologiczne (PMT): Wietnam, Japonia, Chiny

Projekt Polskie Mosty Technologiczne zakłada stworzenie oraz pomoc we wdrożeniu strategii ekspansji, na danym rynku zagranicznym. Zapraszamy na inaugurację drugiej odsłony projektu, tym razem: Daleki Wschód.

Celem PMT jest wsparcie w procesie internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych. Twoja innowacyjna usługa, produkt czy technologia wsparta zostanie wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek.

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji. Jak to działa, czyli krótki przewodnik po Programie: link

Przedsiębiorco w ramach projektu, otrzymasz wsparcie, które opierać się będzie m.in. na:

  • dostarczeniu eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym przedsiębiorstwo otrzyma wspólnie wypracowaną strategię ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
  • nabywaniu umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach zagranicznych;
  • gromadzeniu wiedzy nt. oczekiwań MŚP oraz budowaniu i udoskonalaniu modelu wdrażania programu ekspansji.

Długoletnie doświadczenie w szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej i eksportowej, promocja polskiej gospodarki, zakończona realizacją kilku projektów finansowanych ze środków UE, znajomość procedur i zagadnień związanych z procesami internacjonalizacji, obsługi inwestorów i przedsiębiorców, nowo otwierane Zagraniczne Biura Handlowe PAIH na rynkach perspektywicznych na całym świecie, baza ekspertów – to czynniki, które zagwarantują profesjonalną i kompleksową obsługę Twojego przedsiębiorstwa w projekcie realizowanym przez PAIH.

Spotkanie poświęcone jest naborowi wniosków na rynki: Chin, Wietnamu oraz Japonii.

Wydarzenie: Seminarium otwierające II nabór do PMT;
Kiedy: 6 września 2018;
Rejestracja: link (do 3 września).

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

 

 

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

źródło: PAIH

©