Świetna szansa dla polskich naukowców na wyjazdy na płatne staże!

ChinyTech zachęcają wszystkich przedsiębiorców działających w branży B+R, zatrudniających naukowców, których praca ma ścisły związek ze współpracą polsko-chińską do zapoznania się z programem „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R.

Kto może ubiegać się o środki?

O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, w tym:

• przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego,

• współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Budżet programu to 15,3 mln zł. Dofinansowanie stażu będzie mógł uzyskać pracownik już od poziomu doktoranta, a jego wysokość może wynieść nawet do 120-350 tys. zł na osobę. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie nawet 70 proc. kosztów, a duże – nawet 50 proc. kosztów stażu.

Więcej informacji dostępnych pod: link.

©